Bu çalışmanın amacı, kurum içi eğitim toplantısı olarak düzenlenen Kalite Yönetimi Eğitimi’ne katılım sağlayan üniversite yöneticileri için tasarlanmış olan takım çalışması etkinliklerine iştirak eden yöneticilerin bu aktivitelere katılıma ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında, 2 gün süre ile devam etmiş olan Hitit Üniversitesi Kalite Yönetimi Eğitimi’ne katılan, akademik ve idari personelin yer aldığı 60 yöneticiye eğitim süresince takım çalışması etkinlikleri uygulamaları yaptırılmıştır. Katılımcılara, eğitim seanslarının aralarında olacak şekilde dört kez 20’şer dakikalık etkinlikler planlanmıştır. Etkinliklere katılımın etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, araştırmacılar tarafından tasarlanan değerlendirme formu kullanılarak web tabanlı veri toplama yöntemi ile elde edilen bilgilere göre, takım çalışması etkinliklerine katılımın, yöneticilerin eğitimin veriminin artmasına katkı sağladığı, eğitime katılıma ilişkin motivasyonlarını yükselttiği, kurumsal aidiyet duygularını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Grup dinamiği, problem çözme, fiziksel aktivite.

____

KAMUK, Y. U., DOĞRU, Z . (2019). Yöneticilerin Takım Çalışması Etkinlikleri İle Desteklenmiş Kalite Yönetimi Eğitimine Katılıma Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 11 (2) , 106-117 . DOI: 10.30655/besad.2019.20

Metnin tamamı için tıklayın