...

Yeni Kitap

Zafer DOĞRU

Hitit Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

 

Beden Eğitimi ve Sporda Motivasyon

Beden Eğitimi ve Sporda Motivasyon

Beden Eğitimi ve Spor Dersleri ile Okul Sporları Alanındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİ İLE OKUL SPORLARI ALANINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ* Beden Eğitimi Öğretmenleri Dernekleri Federasyonu tarafından, Ocak 2020 tarihinden beri yapılan çalışmalar sonucunda, Bakanlığımız başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlara...

Erciyes Dağı Kış Tırmanışı

Erciyes Dağı Kış Tırmanışı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mesleğine Yönelik İnanç Ölçeğinin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Zafer DOĞRU [1] , Yetkin Utku KAMUK [2] , Seçil YILMAZ [3] Bu çalışmada, Fan, Keating, Liu, Zhou, Shangguan ve Knipe (2018) tarafından beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik inançlarını ölçmeye yönelik olarak geliştirilmiş olan “Beden Eğitimi...

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı

https://www.youtube.com/watch?v=9yJjnr27wl4 Türkiye Dağcılık Federasyonu, 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı başarıyla tamamlanmıştır.

Yöneticilerin Takım Çalışması Etkinlikleri İle Desteklenmiş Kalite Yönetimi Eğitimine Katılıma Bakış Açılarının Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı, kurum içi eğitim toplantısı olarak düzenlenen Kalite Yönetimi Eğitimi’ne katılım sağlayan üniversite yöneticileri için tasarlanmış olan takım çalışması etkinliklerine iştirak eden yöneticilerin bu aktivitelere katılıma ilişkin görüşlerinin...

11. Abdülmecit Doğru ve Ahmet Bilge’yi Anma Erciyes Dağı Tırmanışı

https://www.youtube.com/watch?v=bgFPhE54rq0 01-03 Mart 2019 tarihinde; Erciyes Dağı'nda 28 yıl önce bilimsel araştırma sırasında çığ altında kalarak hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdülmecit Doğru ve Prof. Dr. Ahmet Bilge anısına zirve tırmanışı yapıldı. Erciyes...

Hitit Üniversitesi SBF Seçmeli Bisiklet Güz 2017

https://www.youtube.com/watch?v=x4QIHxGS5g4 Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri 2017 Güz Dönemi Seçmeli Bisiklet Dersi Uygulamalarından görseller... (09.10.2017-04.12.2017)

HİTÜ Futsal Rektörlük Kupası

https://www.youtube.com/watch?v=wJ6NXnCKsg8

Spor Tüketicisi Farklılıkları ve Spor Pazarlaması Bileşenleri

Sport Consumer Differences and Sport Marketing Compenents H. Birol YALÇIN [*] , Zafer Doğru [*] , Bekir Yüktaşır [*] Dünyada ve Türkiye'de sporun gelişimi, son yüzyılda artan bir ivme ile yaşanan bir gerçekliktir. Bu yüzyıl içinde spor; ekonomik gelişme ile artan...