Available courses

Konuk Hesap kullanıcıları için "Gezinti ve Deneme" amaçlı oluşturuldu.

Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi dersi final sınavı için oluşturuldu.


Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi.

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programları Final Sınavı İçin Oluşturuldu.

Araştırma Projesi

Öğretmenlik Uygulaması

Bilim, felsefe, bilimsel yöntem; Antik Yunan, Ortaçağ Avrupası, Skolastik felsefe ve bilim; İslam kültür coğrafyasında bilim ve felsefe; Mezopotamya’da bilim; Rönesans Avrupası’nda bilim ve felsefe; Aydınlanma çağında bilim ve felsefe; Bilimlerin sınıflandırılması; Bilim, bilimcilik (bilimizm), ideoloji, etik ve din ilişkileri; Bilim ve paradigmalar; Viyana ve Frankfurt düşünce okulları; Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda bilim eleştirileri.

Spor Felsefesi

Okul Öncesi Oyun Programları ve Aile Eğitimi

Dağcılık

Tez çalışması

Sporda Ölçme ve Değerlendirme


Site duyuruları

(There are no discussion topics yet in this forum)